Годишно училищно тържество "Ние вече сме грамотни"

IMG_0530
IMG_0531
IMG_0534
IMG_0535
IMG_0536
IMG_0537
IMG_0540
IMG_0542
IMG_0544
IMG_0547
IMG_0549
IMG_0550
IMG_0552
IMG_0554
IMG_0556
IMG_0557
IMG_0558
IMG_0559
IMG_0560
IMG_0561
IMG_0562
IMG_0563
IMG_0564
IMG_0565
IMG_0566
IMG_0568
IMG_0569
IMG_0570
IMG_0573
IMG_0574
IMG_0576
IMG_0577
IMG_0578
IMG_0579
IMG_0580
IMG_0581
IMG_0582
IMG_0583
IMG_0585
IMG_0590
IMG_0593
IMG_0595
IMG_0601
IMG_0604
IMG_0606
IMG_0608
IMG_0610
IMG_0616
IMG_0618
IMG_0619
IMG_0623
IMG_0625
IMG_0631
IMG_0633
IMG_0634
IMG_0638
IMG_0639

Празник на буквите през годините:

    2018     2017    2016    2015     2014     2013     2012   2011