Празник на буквите 2015

Ние вече сме грамотни!

Учениците от I "а" клас с класен ръководител госпожа Снежана Арсова

alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt

 

 Учениците от I "б" клас с класен ръководител госпожа Веселка Динева

 

alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt

 

 Учениците от I "в" клас с класен ръководител госпожа Мариета Бурназка

alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt