Празник на буквите 2017

I а клас и госпожа Юлия Андреева

DSC_1581
DSC_1583
DSC_1584
DSC_1586
DSC_1587
DSC_1590
DSC_1592
DSC_1593
DSC_1597
DSC_1603
DSC_1604
DSC_1608
DSC_1611
DSC_1613
DSC_1615
DSC_1616
DSC_1618
DSC_1620
DSC_1622
DSC_1625
DSC_1628
DSC_1629
DSC_1630
DSC_1631
DSC_1633
DSC_1641
DSC_1642
DSC_1648
DSC_1653
DSC_1662

I б клас и госпожа Елка Пенкова

DSC_1671
DSC_1675
DSC_1676
DSC_1677
DSC_1684
DSC_1687
DSC_1690
DSC_1695
DSC_1696
DSC_1698
DSC_1701
DSC_1702
DSC_1704
DSC_1707
DSC_1709
DSC_1719
DSC_1723
DSC_1726
DSC_1731
DSC_1736
DSC_1738
DSC_1746
DSC_1753
DSC_1767
DSC_1772
DSC_1781
DSC_1785
DSC_1787
DSC_1795
DSC_1799

I в клас и госпожа Иванка Динкова

DSC_1847
DSC_1849
DSC_1854
DSC_1858
DSC_1864
DSC_1867
DSC_1871
DSC_1876
DSC_1878
DSC_1883
DSC_1892
DSC_1913
DSC_1925
DSC_1935
DSC_1941
DSC_1945
DSC_1958
DSC_1967
DSC_1968
DSC_1973
DSC_1983
DSC_1985
DSC_2000
DSC_2008
DSC_2010
DSC_2014
DSC_2023
DSC_2029

 

Празник на буквите през годините:

      2016    2015     2014     2013     2012   2011