Празник на буквите 2016

 "Ние вече сме грамотни!"

На 16, 17 и 18 март 2016 г., под ръководството на своите госпожи,

първокласниците пяха, танцуваха, драматизираха,

рецитираха и се забавляваха на празника на буквите.

 

Учениците от I а клас с класен ръководител г-жа Виолета Гогова

 

DSC_0046
DSC_0048
DSC_0052
DSC_0054
DSC_0055
DSC_0056
DSC_0059
DSC_0061
DSC_0063
DSC_0064
DSC_0067
DSC_0068
DSC_0071
DSC_0073
DSC_0075
DSC_0077
DSC_0078
DSC_0080
DSC_0081
DSC_0087
DSC_0091
DSC_0097
DSC_0100
DSC_0104
DSC_0106
DSC_0108
DSC_0114
DSC_0117
DSC_0125
DSC_0128
DSC_0130
"

 

 Учениците от I б клас с класен ръководител г-жа Ивелина Илиева

 

DSC_0141
DSC_0144
DSC_0147
DSC_0148
DSC_0150
DSC_0153
DSC_0154
DSC_0155
DSC_0157
DSC_0158
DSC_0160
DSC_0162
DSC_0164
DSC_0165
DSC_0167
DSC_0168
DSC_0169
DSC_0170
DSC_0171
DSC_0174
DSC_0175
DSC_0178
DSC_0180
DSC_0181
DSC_0182
DSC_0184
DSC_0186
DSC_0188
DSC_0191
DSC_0193
DSC_0194
DSC_0195
DSC_0201

 

Учениците от I в клас с класен ръководител г-жа Евелина Димитрова

 

DSC_0206
DSC_0207
DSC_0210
DSC_0211
DSC_0216
DSC_0219
DSC_0227
DSC_0231
DSC_0236
DSC_0239
DSC_0242
DSC_0244
DSC_0246
DSC_0251
DSC_0253
DSC_0255
DSC_0257
DSC_0261
DSC_0263
DSC_0264
DSC_0267
DSC_0270
DSC_0271
DSC_0273
DSC_0274
DSC_0275
DSC_0277
DSC_0278
DSC_0280
DSC_0283
DSC_0286
DSC_0289
DSC_0294
DSC_0299
DSC_0303
DSC_0306
DSC_0311
DSC_0314
DSC_0315
DSC_0334
DSC_0341
DSC_0342
DSC_0346
DSC_0351

Празник на буквите през годините:

2015     2014     2013     2012