Празник на буквите 2016

 "Ние вече сме грамотни!"

На 16, 17 и 18 март 2016 г., под ръководството на своите госпожи,

първокласниците пяха, танцуваха, драматизираха,

рецитираха и се забавляваха на празника на буквите.

 

Учениците от I а клас с класен ръководител г-жа Виолета Гогова

 

DSC 0046
DSC 0048
DSC 0052
DSC 0054
DSC 0055
DSC 0056
DSC 0059
DSC 0061
DSC 0063
DSC 0064
DSC 0067
DSC 0068
DSC 0071
DSC 0073
DSC 0075
DSC 0077
DSC 0078
DSC 0080
DSC 0081
DSC 0087
DSC 0091
DSC 0097
DSC 0100
DSC 0104
DSC 0106
DSC 0108
DSC 0114
DSC 0117
DSC 0125
DSC 0128
DSC 0130
"

 

 Учениците от I б клас с класен ръководител г-жа Ивелина Илиева

 

DSC 0141
DSC 0144
DSC 0147
DSC 0148
DSC 0150
DSC 0153
DSC 0154
DSC 0155
DSC 0157
DSC 0158
DSC 0160
DSC 0162
DSC 0164
DSC 0165
DSC 0167
DSC 0168
DSC 0169
DSC 0170
DSC 0171
DSC 0174
DSC 0175
DSC 0178
DSC 0180
DSC 0181
DSC 0182
DSC 0184
DSC 0186
DSC 0188
DSC 0191
DSC 0193
DSC 0194
DSC 0195
DSC 0201

 

Учениците от I в клас с класен ръководител г-жа Евелина Димитрова

 

DSC 0206
DSC 0207
DSC 0210
DSC 0211
DSC 0216
DSC 0219
DSC 0227
DSC 0231
DSC 0236
DSC 0239
DSC 0242
DSC 0244
DSC 0246
DSC 0251
DSC 0253
DSC 0255
DSC 0257
DSC 0261
DSC 0263
DSC 0264
DSC 0267
DSC 0270
DSC 0271
DSC 0273
DSC 0274
DSC 0275
DSC 0277
DSC 0278
DSC 0280
DSC 0283
DSC 0286
DSC 0289
DSC 0294
DSC 0299
DSC 0303
DSC 0306
DSC 0311
DSC 0314
DSC 0315
DSC 0334
DSC 0341
DSC 0342
DSC 0346
DSC 0351

Празник на буквите през годините:

2015     2014     2013     2012