Месец януари 2023 година

1. 21 януари 2023г. олимпиада "Знам и мога" за ученици от 4 клас;

2. 26 януари 2023г. - състезание към СБНУ "Аз и числата"- 1-4 клас;
 
3. 30 януари 2023г. - състезание "Математика без граници - зима 2023г." - 1 - 4 клас;