Награда

Госпожа Даниела Бекова бе наградена с грамота за високи постижения в предучилищното и училищното образование в категория: „Педагогически специалисти в начален етап“. Грамотата връчи госпожа Мая Стойчева, Началник на РУО-Кюстендил.