Награда

По повод Европейския ден на спорта в училище сме класиране на 1 място с нашите инициативи!

Ще получим парична награда от община Кюстендил!

Европейски ден на спорта в училище