"Кюстендил-това е моят град"

Рисунка

1 място- София Грозданова- I а

Поощрение:

София Тасева - I в

Денис Василев - I в 

Карина Василева - I в 

Калоян Цветков - II в 

 

Стихотворение

2 място- Йордан Василев- III в

 

Приказка/разказ

1 място- Йордан Йорданов -III а

 

Фотография

2 място- Бианка Крумова-IV а

2 място- Йордан Йорданов- III а

3 място - Александър Йорданов- I б

 

Поощрителна награда:

Никола Ставрев - IV в

Йордан Василев - III в