Великден у дома

Реализиране на проектна дейност във връзка с изпълнене на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Линк към проекта "Великден удома" на учениците от III в клас, с класен ръководител Мариета Бурназка и начален учител ГЦОУД-Васил Василев.

https://www.youtube.com/watch?v=5tixrpCgeSs