Безопасен интернет

 

Безопасен интернет

          По повод Международния ден за безопасен интернет ученици от училището бяха наградени с грамоти и книги. Темата на конкурса бе: „Животът в интернет. Какво харесвам и какво не харесвам в интернет”.

         Тъй като интернет е социална среда, е важно и необходимо да се помогне на децата да изградят умения за общуване и боравене с огромното количество информация. Да се научат на безопасно поведение в интернет. Ако всички обединим усилията си ще направим интернет по-добро и по-безопасно място за всички, особено за децата и младите хора.

         Отличени участници са :

         Божидара Стоянова – IV б клас, есе;

         Марина Шаркова – IV а клас, рисунка;

         Поощрение за София Грозданова – I в клас, рисунка.

         Наградите връчи госпожа Камелия Иванова от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по наркотични вещества гр. Кюстендил.