Патронен празник на училището

IMG 0992
IMG 0997
IMG 1000
IMG 1002
IMG 1010
IMG 1011
IMG 1014
IMG 1021
IMG 1022
IMG 1023
IMG 1024
IMG 1026
IMG 1028
IMG 1030
IMG 1031
IMG 1042
IMG 1045
IMG 1046
IMG 1047
IMG 1048
IMG 1054
IMG 1056
IMG 1057
IMG 1096
IMG 1097
IMG 1103
IMG 1124
IMG 1128
IMG 1133
IMG 1146
IMG 1149
IMG 1160
IMG 1164
IMG 1182
IMG 1183
IMG 1188
IMG 1192
IMG 1195
IMG 1205
IMG 1207
IMG 1212
IMG 1216
IMG 1228
IMG 1230
IMG 1235
IMG 1237
IMG 1240