Открит урок по религия

        По повод патронния празник на училището и деня на християнското семейство днес в училище се проведе урок по религия. Освен преподавателите си по религия госпожа Цветелина Велева-доктор по религия и музика и господин Костадин Бойчин, второкласниците се забавляваха и с кукления актьор господин Тодор Нисторов. По време на урока бе застъпена темата за основните християнски ценности, които всеки трябва да притежава. Заниманието по интереси уважиха директорът на училището-гспожа Димитрова, родители, учители и съученици на второкласниците.