Обръщения

Уважаеми ученици,

На вашето внимание предлагаме следната информация:

 •       Учебна програма
 •       Извънкласни форми на дейност
 •       График за състезания и олимпиади
 •       Списъци по класове
 •       Снимки от живота в училище

Уважаеми родители,

Благодарим Ви, че отново заедно обединяваме усилията си за възпитанието и обучението на нашите деца. На вашето внимание предлагаме следната информация:

 • Правилник за дейността на училишето
 • Годишен план на училището
 • График за консултации с родителите през първи срок
 • Списък на предлаганите форми за извън класна дейност и свободно избираема подготовка в нашето училище
 • График за провеждане на родителски срещи
 • График на ваканциите
 • Текущи оценки по изучаваните предмети от вашите деца
 • Актуална информация за  1-ви учебен срок и за  2-ри учебен срок