Радка Сербезка

 

    Специалност ПНУП

IV професионално квалификационна степен

 

Ако не можем да променим бъдещето за децата, то можем да подготвим децата за бъдещето. Това е не само моя отговорност и задължение, но и на всеки учител.

Аз смятам, че не трябва да променяме децата, т.е. да ги уеднаквяваме. Достатъчно е да ги оставим да полетят.