Десислава Кирилова

 

 

Специалност - начална педагогика с английски език

IV професионално квалификационна степен

“Най-подходящи за обучение са тези моменти, които не са предварително планирани”.