Георги Иванов

 

 

Преподавател по физическо възпитание и спорт.

 Image

специалност-начална педагогика със специализация ''физическо възпитание и спорт''
III професионално квалификационна степен .
20 години педагогически стаж

 

Обича да предизвиква емоционално настроение у ученците си. Изпитва доволство от радостните възгласи и ентусиазъм у родители и деца по време на организираните спортни състезания.