Веселка Сотирова

   

 

Специалност: ПНУП, Английска филология

Трудов стаж: 7 години
IV професионално квалификационна степен
 
Работата с деца е моето призвание в живота