15. 10. 11

 

 

Специалност ПНУП

IV професионално квалификационна степен

 

Виж повече: Миглена Кръстева
13. 01. 18

специалност-начална педагогика

V професионално квалификационна степен.

Виж повече: Росен Мишовски
13. 01. 18

специалност-начална педагогика

IV професионално квалификационна степен.

Виж повече: Антоанета Никова