Елка Пенкова

15. 10. 10

 

 YAA7452

 

   

 

 

            специалност-начална педагогика
 ІІ професионално квалификационна степен и едногодишна специализация.