21. 07. 02

  Kameliya

 

 

      Специалност: НУП

 

   IV професионално квалификационна степен 

 

    

15. 10. 10

 

 YAA7452

 

   

 

 

            специалност-начална педагогика
 ІІ професионално квалификационна степен и едногодишна специализация. 

15. 10. 10

 YAA7465

 

 

 

 

       специалност-начална педагогика

втора специалност  Българска филология
IV професионално квалификационна степен;