13. 01. 18


 

 

Специалност - начална педагогика

III професионално квалификационна степен.

Виж повече: Десислава Кирилова
13. 01. 18

специалност-начална педагогика
V професионално квалификационна степен;
В училището работи от основаването му 1996 г.

Виж повече: Веселка Динева
13. 01. 18

специалност-начална педагогика

III професионално квалификационна степен.

Виж повече: Мариета Бурназка