YAA7456

 

  Специалност: ПНУП

  

 IV професионално квалификационна степен


  YAA7488

  Специалност НУП

Български народни танци

хореограф-педагог

 

"За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, 

което преподаваш, и тези, на които преподаваш."

                                                 В. Ключевски