IrenaSt

 

 

Специалност НУПЧЕ.

III професионално квалификационна степен;

 YAA7438

 

 

 

       Преподавател по физическо възпитание и спорт.

специалност-начална педагогика със специализация ''физическо възпитание и спорт''
       

            III професионално квалификационна степен