inovativno uchilishte
За контакт с нас:

Тел.:+359 882 885 217
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ул. 'Проф. Георги Паспалев' 11
Кюстендил 2500
България
www.nu-kn.com

Повече за нас

 Начално училище "Свети Климент Охридски"
Това е нашето училище!
    Всички, които работим с деца, се стремим да превърнем нашето училище в желана територия на ученика. Още повече, имайки предвид, че началната училищна възраст е един от ключовите периоди в живота на човека, период на преход, пораждащ нови очаквания и възможности за развитие.
   НУ "Св. Климент Охридски" съществува като самостоятелно училище от 1996 година. Време на преход и недоимък. Това не попречи на амбициозния педагогически колектив, колкото и скептично да изглеждаше за някои песимисти, да си постави високата и хуманна цел:
Да се реализира правото на всяко дете на възраст от 7 до 10 години, да се учи и възпитава в комфортна педагогическа среда и материални условия, отговарящи на съвременните здравно-хигиенни и естетически изисквания и развиваща пълноценно личностните му качества. Тази цел се вписва и в мисията на училището ни: Учим се да учим, да знаем, да можем, да сбъдваме мечтите си!
    НУ "Св. Климент Охридски" е живо училище, понятие което отразява разбирането ни за единство на професионализъм, ценности и духовност.
Нашето училище  макар и да е най-младото в града, то има авторитет на престижно училище.
Училището ни е на първите места сред училищата от кюстендилски регион при провежданите от МОН тестове за диагностика знанията на учениците от ІV клас и първо в страната за 2011/2012 учебна година.
В училището има условия всяко дете да намира своето поле за изява, като се включва изборно в различни форми на извънурочна дейност. Тези условия се създават чрез разнообразните СИП: математика, английски език, изобразително изкуство, вокална група, танцови състави, спортни секции.
Училището ни е отворено към всички институции и хора, милеещи за образованието и възпитанието на децата ни - РИО, Община Кюстендил, Регионална библиотека, Художествена галерия, РИМ, ОДК, читалища "Братство" и "Пробуда", Драматичен театър "Крум Кюлявков", детски градини и училища, РЗИ, БЧК, РДВР, Гранична полиция, КТ "Запад" и КТ "Колор", вестник „Наблюдател” и др.
Съвместно учители и родители, разработват проекти, с които се набират средства за оборудване и обогатяване на материалната база на училището.

2009 учебна година училището спечели проект „Ние-горди ученици, учители и родители на НУ „Св. Климент Охридски”. Вече имаме емблема, знаме и униформа. Спечеленият през 2010 година проект към ЕСФ „Учим се сега, за да можем утре”,  даде възможност да се обогати извънкласната дейност и включването на децата в различни групи по интереси. Всички ученици участваха в проектните дейности. Реализираха се палаткови лагери сред природата, горски лагер в м. „Паничище”. 54 деца геройски превзеха „Сълзата”- Седмото езеро, в Рила планина. Посети се балетна постановка в народната опера в град София. Малката ни цигуларка Калина Чавдарова и пианистът Кирил Златински, поднесоха на своите съученици великолепен класически концерт. Много и разнообразни по вид и характер бяха реализираните дейности, които дадоха възможност на всяко дете да участва, да изяви своите възможности и желания. През  учебна година 2014/2015 продължи работата по спечелен проект по дейност „Партньорства” на  секторна програма „Коменски”.

Даваме си сметка, че материалната база е съществен елемент от учебно-възпитателния процес. На разположение на учителите са съвременни компютърни конфигурации и периферии – компютри, ксерокс, цветни принтери, мултимедия, съвременна интерактивна дъска. Всеки учител ползва озвучителна мини-система, географски и исторически карти, глобуси, дидактични табла. С работата ни по проект към ИФ на Програма ФАР, още 1998 година успяхме да създадем модерен мултифун¬кционален кабинет с аудиовизуална апаратура.

    За пряката си учебна работа, под ръководството на преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски", доц. Т. Борисова и ЮЗУ " Неофит Рилски"-доц. Траян Попкочев, бяха изработени по класове банки с тестове по различните учебни предмети, които ежегодни се обогатяват. Подменени са и старите мебели в класните стаи с нови, които дават възможност да се облекчи тежестта на раниците на учениците. Оформен бе и красив кът за отмора в двора на училището.

Училището ни е по своему красиво. Коридорите са украсени по детски - стените са в приятни цветове, изрисувани с пъстри, детски картини; подредени са табла, от които се усмихват училищните победители от състезания и конкурси. Във фоайетата са обособени  кътове за отдих.
Влизайки в класните стаи, сядайки на единичните и удобни чинчета малките ни ученици биват обгръщани от настроение и уют. Уютът и красотата са важни, защото те "говорят" на учениците за тяхната значимост, за грижите, които се полагат за тях и предизвикателствата, които ги очакват в нашето училище.
 Минавайки от клас в клас, от училище в училище, израствайки и връщайки се със спомена при нас, децата казват: " Това е моето училище"!

Награди 

992.jpg

Diplom.jpg

   НУ ”Св. Климент Охридски” е едно от новоизградените училища в Кюстендилска област. В него ежегодно се обучават над 300 ученика, обхванати в 12 класа. Училището се помещава в сградата на ПМГ „Проф. Ем. Иванов” гр. Кюстендил. Обучението се води на едносменен режим. Училището разполага  с добре оборудван компютърен кабинет, занимални, столова, физкултурен салон, плувен басейн,  учителска стая, кабинет на Директора и стаи за административно обслужване.

 

Image
Image
 
 
Image
Image
Училищното ръководство работи в тясно сътрудничество с Училищното настоятелство.

Училището има свои облик в осъществяването на цялостния учебно възпитателен процес, както в даването на стабилна общообразователна подготовка, така и в пренасяне на традициите и народните обичаи сред младото поколение.