inovativno uchilishte
За контакт с нас:

Тел.:+359 882 885 217
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ул. 'Проф. Георги Паспалев' 11
Кюстендил 2500
България
www.nu-kn.com

За нас

1Училището непрекъснато обогатява традиционния си празничен календар. Не само ученици, родители и учители очакват, установилият се трайно в живота им пролетен великденски концерт, превърнал се в годишна продукция на училището, но и цялата общественост на Кюстендил следи успехите и развитието на училището.

2Успехите в учебната и възпитателна работа са плод на стремежите и отличната професионална подготовка на педагогическите кадри, подготвящи малките ученици за голямото им участие в живота.

3Училището е любимо място за децата. Завършвайки начална степен от обучението си, пораствайки, възпитаниците му продължават да участват не само като гости, но и като помощници на своите първи учители. Те са ръководители на групи и състави, помагат на по-малките при концертни изяви или в пряката урочна работа.

НУ “Св.Климент Охридски” съществува като самостоятелно училище от учебната 1996/1997 година съгласно Заповед № РД-14-54 от 28.05.1996 година на Министъра на МОН.

Училището заема първи и втори етаж на южното крило в сградата на ПМГ “Проф. Емануил Иванов”. Статутът му е на общинско училище, което осигурява правото и създава условия, всяко дете на възраст от 7 до 11 години /първи-четвърти клас/, да бъде обучавано и възпитавано при педагогическа и материална обезпеченост, отговаряща на съвременните европейски изисквания.

Това е нашето училище!

 

Да насърчим децата да мислят и да им разкрием, че дори и грешното тълкуване може да развие способности за мислене, което е по-ефикасно от безсмисленото и напълно ненужно заучава-не на неизброимо количество факти.

 

Учебната и възпитателна работа в училището е насочена към детето-ученик за пълноценно развитие на неговата личност .

МАТЕМАТИЦИТЕ

Успехите на младите математици са ясни сигнали за безапелационните резултати в обучителния процес, провеждан в НУ “Св. Климент Охридски”. Първите места на математическите състезания – Коледно, Великденско, Европейско кенгуру, кръгове на Олимпиади, се печелят традиционно от неговите възпитаници.

ЛИТЕРАТОРИТЕ

Младите литератори, участвайки в списването на училищното вестниче ”Бърборанче”, защитават успешно знанията си по български език, използвайки богатството му и обогатяват визията на училището си пред обществеността на града.

ХУДОЖНИЦИТЕ

 Художниците печелят награди от национални и международни конкурси –“Радостта на Европа” в Сърбия; ”Галакси” - където единственият награден български участник от международното жури в град Квебек, Канада е ученик на НУ ”Св. Климент Охридски”; Златен и сребърен медал от гр. Сечуан – Китай и много други.

 

Подкатегории

   Учителската колегия на НУ "Св. Климент Охридски" е един творчески екип. В това  определение се отразява разбирането ни за единство на професионализъм, ценности и духовност. То предава доминантата на учителите не да ходят по задължение "там", на работа, а с разбирането, че училището е място за взаимно очаквани срещи. Срещи на учители с деца, които заедно със своите родители даряват педагозите с нещо много скъпо-доверие в техния професионализъм и висока нравственост, доверие, на което учителите има с какво да отговорят. А отговорът не се изразява единствено и само в уроците.
Да започнем от учебната работа. А тя откъде започва? Може би от името, което училището си е създало в Кюстендил. Защото макар и да е най-младото в града, то има авторитет на престижно училище.А името, авторитетът откъде започва? Навярно от качеството на учебната работа.Тя се реализира от екип висококвалифицирани учители. Можещи, знаещи, отворени към постиженията на съвременната педагогическа мисъл. 85 % са носители на ПКС -І, II, III, IV и V.
    Ориентацията на урочната работа позволява всяко дете да намери своето място и реализация в една силна с ежедневното си присъствие и значимост социална среда, чието признание го прави ценен както за другите, така и за себе си. За да се създадат подходящи условия за личностна изява на учениците, важна роля има търсенето и прилагането на методи и технологии на преподаване и усвояване на учебното съдържание, съобразени с индивидуалните възможности на учениците. Благоприятна в това отношение е екипната организация на урочната и извънурочната дейност. Работата в екип върху даден проблем осигурява на учениците възможност за общуване и взаимодействие с връстниците и по-опитния от тях-учителят. Създава условия интензивно да обменят информация, да се вслушват в мнението и предложенията на членовете на екипа, да уважават чуждото, различно становище, да си помагат и сътрудничат. В училището има условия всяко дете да намира своето поле за изява, като се включва изборно в различни форми на извънурочна дейност. Тези условия се създават чрез разнообразните СИП: математика, английски език, изобразително изкуство, вокална група, танцови състави, спортни секции.
    Усилията на учителите да използват ефективно възможностите на педагогическите технологии дават резултат както в овладяването на учебното съдържание, така и в социалните изяви на учениците в училището. Те печелят призови места на общински, областни, национални и международни състезания по математика, изобразително изкуство, музика, спорт.

Това ги мотивира както за участие и изява на способности и таланти, така и за повишаване на успехите в образователно-възпитателния процес.
Успехите мотивират и учителя-към по-мащабно участие в живота на ученика, на класа, на училището, на общността „Начално училище“, което носи авторитет и уважение сред обществеността не само на град Кюстендил, но и в страната.

Обща информация за НУ “Св.Климент Охридски”!