II a клас

No Име   Фамилия Клас
1 Алек   Минков II а
2 Александра   Васева  II а
3 Александра   Стефанова  II а
4 Александър   Митов  II а
5 Андреа   Димитрова  II а
6 Божидар   Атанасов  II а
7 Бриана   Гемкова  II а
8 Венемир   Николов  II а
9 Георги   Станков  II а
10 Дария   Радославова  II а
11 Дариян   Колев II а
12 Дая   Каменова  II а
13 Йоан   Димитров  II а
14 Йоанна   Тасева  II а
15 Йордан   Йорданов  II а
16 Калоян   Панов  II а
17 Мария   Панова  II а
18 Мартин   Стоичков  II а
19 Мартин   Михалков  II а
20 Петя   Георгиева  II а
21 Стела   Георгиева  II а
22 Таня   Янкова  II а
23 Теодор   Станков  II а
24 Теодор   Христов   II а 
25 Яна   Димитрова II а
26 Яна   Асенова II а