НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - II б клас

II б клас

No Име Презиме Фамилия Клас
1 Айрин Милованова Кафеджиева II б
2 Ален Александров Карадачки II б
3 Анабел Юлиан Станкова II б
4 Андреа Емилиянова Йорданова II б
5 Андреа Емилова Петрова II б
6 Борис Светославов Стоилов II б
7 Вероника Василева Копаранова II б
8 Виктор Руменов Пангев II б
9 Георги Миленов Йорданов II б
10 Георги Тодоров Гълъбов II б
11 Деян Даниел Илиев II б
12 Елена Георгиева Стоянова II б
13 Елеонора Росенова Вучкова II б
14 Зара Бисерова Цекова II б
15 Иван Живков Иванов II б
16 Иван Милованов Кафеджиев II б
17 Калина Емилиянова Пеева II б
18 Калоян Яворов Христов II б
19 Мирослав Мартинов Бързин II б
20 Михаела Мариелова Кьосева II б
21 Стефан Радославов Мазнев II б
22 Стефан Руменов Борисов II б
23 Страхимира Георгиева Златкова II б
24 Янислав Иванов Фирков II б