II б клас

No Име Фамилия Клас
1 Ани Джерманска II б
2 Божидара Абаджиева II б
3 Божидара Стоянова II б
4 Борис Иванов II б
5 Габриела Машова II б
6 Габриела Александрова II б
7 Георги Котев II б
8 Георги Павлов II б
9 Десислава Стоянова II б
10 Дея Йорданова II б
11 Димитър Гогов II б
12 Зорница Добринова II б
13 Ивана Митева II б
14 Иванина Христова II б
15 Йоана Стоянова II б
16 Красина Николова II б
17 Кристиян Зарев II б
18 Мария Мингачева II б
19 Мария Симеонова II б
20 Мария Главева II б
21 Михаил Абаджиев II б
22 Момчил Маринов II б
23 Рая Цонева II б
24 Станислав Стоилов II б
25 Теодор Янакиев  II б