НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - II в клас

II в клас

No Име Презиме Фамилия Клас
1 Александър Иванов Кирилов II в
2 Ани Александрова Александрова II в
3 Божидар Венциславов Благоев II в
4 Божидар Юлиянов Кацаров II в
5 Василена Георгиева Симеонова II в
6 Велислав Василев Калоянов II в
7 Виктория Георгиева Зрънчева II в
8 Галина Тодорова Лалева II в
9 Даяна Петрова Петрова II в
10 Денислав Петров Ангелов II в
11 Десислав Десиславов Атанасов II в
12 Димитър Георгиев Сахатчийски II в
13 Ели Василева  Христова II в
14 Жасмин Екри Караджова II в
15 Ивана Валериева Тодорова II в
16 Ивана Йорданова Разсолкова II в
17 Калоян Христов Симеонов II в
18 Магдалена Тонева Колева II в
19 Марио Мариов Янев II в
20 Мария Борисова Борисова II в
21 Николай Антонов Ненов II в
22 Преслава Радославова Николова II в
23 Светослава Светославова Георгиева II в