IV б клас

Име Фамилия Клас
1. Александър Васев IV б
2. Ангелина Цветанова IV б
3. Борис Ефтимов IV б
4. Борис Стоянов IV б
5. Виктор Велинов IV б
6. Виктория Димитрова IV б
7. Габриела Георгиева IV б
8. Габриела Ставрева IV б
9. Дарина Драганова IV б
10. Ема Кирилова IV б
11. Здравко Баровски IV б
12. Йоана Алабачка IV б
13. Калина Здравкова IV б
14. Лили Ангелова IV б
15. Лилия Начева IV б
16. Мария Милошева IV б
17. Михаил Йорданов IV б
18. Никола Петров IV б
19. Петър Стоилов IV б
20. Пламен Пламенов IV б
21. Свилен Ангелов IV б
22. Симеон Димитров IV б