НУ “Св.Климент Охридски” - www.nu-kn.com - I б клас

I б клас

Име Презиме Фамилия Клас
1 Ани Стефанова Джерманска  I б
2 Божидара Христова Абаджиева  I б
3 Божидара Емилова Стоянова  I б
4 Борис Павлов Иванов  I б
5 Габриела Методиева Александрова  I б
6 Габриела Крумова Машова  I б
7 Георги Емилов Котев  I б
8 Георги Бойко Павлов  I б
9 Десислава Антонова Стоянова  I б
10 Дея Сергеева Йорданова  I б
11 Димитър Георгиев Гогов  I б
12 Зорница Златанова Добринова  I б
13 Ивана Георгиева Митева  I б
14 Иванина Емилова Христова  I б
15 Йоана Светлозарова Стоянова  I б
16 Красина Красимирова Николова  I б
17 Кристиян Емилов Зарев  I б
18 Мария Йорданова Главева  I б
19 Мария Ангелова Мингачева  I б
20 Мария Росенова Симеонова  I б
21 Михаил Борисов Абаджиев  I б
22 Момчил Николаев Маринов  I б
23  Рая Радославова  Цонева  I б
24  Станислав Станиславов Стоилов  I б 
25 Теодор Станиславов Янакиев I б