I а клас

No Име Фамилия Клас
1 Алек Минков  I а
2 Александра Васева  I а
3 Александра Стефанова  I а
4 Александър Митов  I а
5 Андреа Димитрова  I а
6 Божидар Атанасов  I а
7 Бриана Гемкова  I а
8 Венемир Николов  I а
9 Дария Радославова  I а
10 Дариян Колев  I а
11 Йоан Димитров  I а
12 Йоанна Тасева  I а
13 Йордан Йорданов  I а
14 Калоян Панов  I а
15 Мария Панова  I а
16 Мартин Михалков  I а
17 Мартин Стоичков  I а
18 Петя Георгиева  I а
19 Стела Георгиева  I а
20 Таня Янкова  I а
21 Теодор Станков  I а
22 Тeодор Христов  I а
23 Яна Асенова  I а
24 Яна Димитрова  I а