Родителска среща за бъдещите първокласници

Уважаеми родители, на 10.09.2020г., съгласно утвърдения график, ще се проведе родителска среща с родителите на бъдещите първокласници.

Използвайте западния вход на училището - от страната на детската градина, където ще ви очакват класните ръководители.

Родителската среща ще бъде проведена стъпаловидно:

· 1 а клас – начало - 17.30 часа;

· 1 б клас – начало - 18.00 часа;

· 1 в клас – начало - 18.30 часа;

Използвайте предпазни маски, съобразявайки се с противоепидемичните условия.

 

Благодаря Ви за разбирането!

Евелина Димитрова-директор