Важно! За родителите на бъдещите първокласници

Прием в първи клас 2020/2021 учебна година

Подаването на заявленията за записване започва от 18 май 2020 година.