ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ

      Утре, 23 април 2020г. ще става получаването на пакетите по Програмата "Ученически плод и Ученическо мляко" за всеки ученик от училището. Раздаването ще става в двора на училището.

Влизане от централния вход - излизане от служебния – товарен вход.

 Моля Ви да спазвате следния график, както и всички необходими превантивни мерки от Извънредното положение - маска, ръкавици и отстояние един от друг.


4 клас - 09.00 - 10.00 часа


3 клас - 10.15 - 11.15 часа


2 клас - 11.30 - 12.30 часа


1 клас - 12.45 - 13.30 часа


За следваща доставка ще бъдете информирани своевременно!