Годишно училищно тържество

"Учим се в училище, успяваме в живота"

Ръководството на училището ще награди учениците, които са получили призови места на олимпиади и състезания през учебната 2018 /2019 година.

Тържеството ще се състои в ресторант "Кюстендил" от 17:30 часа до 19:30 часа.