Озеленяване на училищния двор

      Нашето училище заедно с ПМГ "Проф. Емануил Иванов" работи по проект за озеленяване и благоустрояване на училищния двор. Проектът е финансиран от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, приоритетна ос-Благоустрояване и озеленяване в община Кюстендил. Той е на стойност 2 000 лева.

      Първата дейност от проекта  е засаждането на 20 фиданки в двора на училището. В тази връзка на 17 май 2019 година каним всички, които желаят да ни помогнат да направим двора на училището по-красив и зелен.