Покана

                                                                                            

                                                                              

          

 
            Уважаеми ученици, учители, родители и гости!

       По случай откриването на новата 2018/2019 учебна година

 ръководството на училището най-учтиво Ви кани да присъствате

на тържеството, което ще се състои на 17.09.2018 г. от 10.00 часа

в двора на Начално училище "Св. Кл. Охридски"- гр. Кюстендил.

                                   Заповядайте!