На добър час, четвъртокласници!

    

       На 04.06.2018 година от 18:00 часа в двора на училището

   учениците от IV клас ще получат тържествено своите удостоверения.