Олимпиада по математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинският кръг на Олимпиадата по математика ще се проведе на 16 декември 2017 година от 09:00 часа. 

Да пожелаем успех на нашите четвъртокласници.