Гражданско образование 2010

    В олимпиадата взеха участие три проекта, които се класираха на общински и на областен кръг. Презентации на тема:" Аз - детето от Земята и влиянието на Луната" с участник Виктор Вальов и ръководител г-жа Десислава Кирилова, ,,Как да променим здравословните си навици?" с участник Ивана Васева и ръководител г-жа Даниела Бекова и ,,Да си добър е лесно - не на агресията!" с участник Елена Бекова и ръководител г-жа Веселка Сотирова.
За голяма наша радост Вики бе сред двадесетте участници от цяла България, които бяха допуснати до защита на проектите си в град Плевен. Там от първоначалното 16-18 място той успя да се класира на осмо!
 Image Image Image