Математическо състезание"Хитър Петър"

Поздравявяме малките ни математици!

Иван Калинов Митов -4 място, 56 точки

Мария Красимирова Калинова - 16 място, 35 точки

Николай Крумов Машов - 21 място, 25 точки

г-жа Андреева и г-жа Пенкова

Александър Асенов Асенов -10 място, 40 точки

Ивана Любомирова Васева - 16 място, 34 точки

Беатрис Кирилова Начева - 17 място, 33 точки

Никола Красимиров Димитров -22 място, 27 точки

Александра Любенова Дерманска - 33 място, 16 точки

Радина Мирославова Начева - 41 място, 8 точки

г-жа Гогова и г-жа Илиева