Олимпиада по математика

Класирани за областен кръг на олимпиадата по математика

Успех и в следващите състезания!

Име, презиме, фамилия Клас Точки
1. Александър Асенов Асенов IV а 21
2. Александър Спасов Спиров IV б 21
3. Александра Любомирова Дерманска IV а 21
4. Анна Светославова Наумова IV в 21
5. Антоана Василева Георгиева IV б 21
6. Беатрис Кирилова Начева IV а 21
7. Борис Живомиров Илиев IV а 21
8. Бранислав Сребров Сребранов IV а 21
9. Валерия Наскова Кадийска IV а 21
10. Василена Светославова Василева IV а 21
11. Георги Кирилов Иванов IV в 21
12. Денислава Василева Шишкова IV б 21
13. Деница Емилова Анева IV б 21
14. Десислава Даниелова Евтимова IV б 21
15. Драгомир Руменов Стоянов IV а 21
16. Иван Ваньов Костадинов IV а 21
17. Ивана Любомирова Васева IV а 21
18. Константин Евгениев Миленков IV в 21
19. Лъчезар Петров Везирски IV б 21
20. Марио Владимиров Костадинов IV а 21
21. Михаела Михайлова Мартинова IV в 21
22. Надежда Олегова Георгиева IV в 21
23. Никола Георгиев Калфин IV в 21
24. Никола Красимиров Димитров IV б 21
25. Николай Атанасов Замярков IV в 21
26. Радина Мирославова Начева IV а 21
27. Светлина Илчова Велинова IV б 21
28. Ралица Емилова Велинова IV в 21
29. София Миткова Илиева IV а 21
30. Христо Иванов Панов IV а 21
31. Яна Андреева Миленкова IV а 21
32. Янислав Ивов Веждарски IV б 21
33. Асен Руменов Давидов IV а 20,5
34. Деян Димитров Димчев IV в 19
35. Евгени Георгиев Стоянов IV а 19
36. Лилия Даниелова Мазнева IV б 19
37. Любослав Николаев Асенов IV а 19
38. Радина Стоянова Дертлийска IV б 19
39. Христина Сашкова Владимирова IV б 19
40. Алекс Станиславов Рублев IV в 18,5
41. Александър Светославов Димитров IV б 18
42. Мариян Георгиев Дамянов IV б 17,5
43. Андреа Детелинова Валентинова IV а 17
44. Венцислава Венциславова Георгиева IV в 17
45. Лъчезар Людмилов Михайлов IV в 17
46. Мартина Красимирова Паунска IV б 17
47. Мирела Иванова Стамболийска IV б 17
48. Теодор Ивайлов Везирски IV а 16