Делегация от Полша посети училището ни

       На 23 ноември 2011 година полска делегация посети училището ни. В час по английски език учениците от IV в клас показаха своите знания за Полша, а от проведената викторина научиха повече за полските традиции и култура. Полската делегция гостува по проект на община Кюстендил "Олимпизмът и интеграцията на младите хора в образованието". Проектът е по програма "Учене през целия живот" -Коменски.