Бързи, смели, сръчни

      Ученици от вторите класове участваха в състезание "Бързи, смели, сръчни" на стадион "Осогово". То бе организирано от ОДК град Кюстендил . В него взеха участие  отбора. Два отбора представиха нашето училище.  Отбор "Смехоран" се класира на първо място, а отбор "Щурчо" на пето. Игрите бяха с послание до възрастните срещу тютюнопушенето. Учениците бяха наградени с купа и грамоти.