Олимпиада по математика

Класирани ученици от IV клас за областен кръг на олимпиадата по математика

19 декември 2012 година

Трите имена Клас точки    Преподавател
1. Александър Николаев Владимиров IV а  21        г-жа Димитрова
2. Александра Иванова Христова IV б 21        г-н Мишовски
3. Божидар Василев Илиев IV в 21        г-жа Никова
4. Василена Василева Гъркова IV в 21        г-жа Никова
5. Василена Росенова Тодорова IV в 21        г-жа Никова
6. Ваяна Тихомирова Скерлева IV б 21        г-н Мишовски
7. Габриела Красимирова Нещамска IV а 21        г-жа Димитрова
8. Георги Людмилов Василев IV б 21        г-н Мишовски
9. Денис Любомиров Любенов IV а 21        г-жа Димитрова
10. Деница Даниелова Десподова IV б 21        г-н Мишовски
11. Мартин Христов Ковачки IV б 21        г-н Мишовски
12. Никола Светославов Георгиев IV б 21        г-н Мишовски
13. Ива Симеонова Симеонова IV в 21        г-жа Никова
14. Иван Стоянов Иванов IV а 21        г-жа Димитрова
15. Ивана Даниелова Зарева IV б 21        г-н Мишовски
16. Йоанна Любомирова Пешева IV б 21        г-н Мишовски
17. Кирил Бисеров Карамфилов IV б 21        г-н Мишовски
18. Марио Милев Андонов IV б 21        г-н Мишовски
19. Мартин Асенов Дончев IV б 21        г-н Мишовски
20. Денислав Росенов Иванов IV б 20        г-н Мишовски
21. Мария Каменова Стоянова IV в 20        г-жа Никова
22. Бетина Георгиева Величкова IV в 19        г-жа Никова
23. Биляна Емилова Донева IV б 19        г-н Мишовски
24. Кристиян Илиянов Петров IV а 18        г-жа Димитрова
25. Емилиян Тониев Стоянов IV в 17,5     г-жа Никова
26. Мила Димитрова Новакова IV б 17        г-н Мишовски
27. Адел Красимирова Ангелова IV в 16,5     г-жа Никова
28. Кристиян Василев Харизанов IV а 16        г-жа Димитрова
29. Мануела Костадинова Иванова IV а 16        г-жа Димитрова
30. Марио Росенов Евтимов IV в 16        г-жа Никова
31. Симона Станиславова Стоилова IV б 16        г-н Мишовски
32. Славея Пламенова Антонова IV б 16        г-н Мишовски