Олимпиада по математика

Резултати от Областния кръг на олимпиадата по математика

2012/2013 учебна година

Трите имена Клас Точки
1.       Емилиян Тониев Стоянов IV в 21
2. Василена Росенова Тодорова IV в 20
3. Мария Каменова Стоянова IV в 20
4. Василена Василева Гъркова        IV в 14
5. Ваяна Тихомирова Скерлева    IV б      14      
6. Мартин Асенов Дончев IV б 14
7. Божидар Василев Илиев IV в 13
8. Йоана Любомирова Пешева IV б 13