VIII Национални педагогически четения

 

 

    Госпожа Евелина Димитрова и госпожа Диляна Вачкова от НУ "Христо Ботев" град Троян, участваха с доклад и презентация в VIII Национални педагогически четения в град Велинград. Те представиха съвместната си работа по проект: "Род рода не храни, но тежко му, който го няма!".  Четенията бяха организирани от център "Хуманна педагогика" към Софийски университет "Свети Климент Охридски" и професор Емилия Василева.

alt alt