Гражданско образование

  От 09 до 11 май 2014 г. в град Кюстендил се проведе VII Национална олимпиада по гражданско образование. Олимпиадата е една възможност за творческа изява на учениците със задълбочени познания и практически умения в областта на гражданското образование. Под ръководството на своите учители в работата по проектите участват всички ученици, които проявяват интерес към разглежданите теми.

    До защита от нашето училище бяха допуснати три проекта: "Знаем, можем, ще помогнем" на третокласничката Андреа Николчова и г-жа Димитрова, "Да бъдем толерантни" на четвъртокласничката Елена Георгиева и г-жа Бекова и "За героите" на четвъртокласничката Тея Георгиева и г-жа Стоянова. Радостни сме, че проектът на Тея бе класиран на шесто място. Целта на този проект е проява на съчувствие, отговорност и толерантност към болни деца.  

alt alt
alt alt
alt alt
alt alt