Патронен празник на училището

IMG_0992
IMG_0997
IMG_1000
IMG_1002
IMG_1010
IMG_1011
IMG_1014
IMG_1021
IMG_1022
IMG_1023
IMG_1024
IMG_1026
IMG_1028
IMG_1030
IMG_1031
IMG_1042
IMG_1045
IMG_1046
IMG_1047
IMG_1048
IMG_1054
IMG_1056
IMG_1057
IMG_1096
IMG_1097
IMG_1103
IMG_1124
IMG_1128
IMG_1133
IMG_1146
IMG_1149
IMG_1160
IMG_1164
IMG_1182
IMG_1183
IMG_1188
IMG_1192
IMG_1195
IMG_1205
IMG_1207
IMG_1212
IMG_1216
IMG_1228
IMG_1230
IMG_1235
IMG_1237
IMG_1240