Игри сред природата

     Занимателни беседи и интерактивни игри сред природата бяха организирани и проведени от инж. Емилия Иванова, директор на ДЛС „Осогово“ с учениците от втори клас на нашето училище. Съвместната инициатива бе проведена с участниците в клуб „Предприемачество“ по проект „Твоят час“. По време на игрите учениците научиха повече за навиците на животните, които обитават нашите гори и какви растителни и дървесни видове има. Интересно за тях бе да разберат колко полезни и значими са прилепите, тъй като се хранят с едни от най-опасните вредители за хората. Голяма част от естествените им местообитания, обаче, са унищожени от човека. Научавайки повече за навиците им учениците вече знаят, че те играят важна роля в поддържането на равновесието в природата. Чрез игрите учениците си припомниха и правилата за поведение в гората. Те разбраха, защо не трябва да оставят боклуци след разходка в гората. Някое от дивите животни може да намери този боклук, да го изяде и с това да си навреди. Най-интересната игра за учениците беше направата на медали от дърво, на които те написаха имената си и нарисуваха нещо. Както учениците, така и учителите г-жа Бекова и г-жа Въжарова останаха доволни от проведените игри сред природата. Госпожа Иванова похвали учениците за тяхното внимание и старание по време на игрите, както и проявения интерес и грижа за природата. Тя ги покани за участие в предстоящи съвместни инициативи.

Ученици от втори, трети и четвърти клас участваха с рисунки в Седмицата на гората. Калоян Стоянов от III в бе награден, а останалите ученици получиха предметни награди.

DSC_1677
DSC_1680
DSC_1683
DSC_1692
DSC_1695
DSC_1696
DSC_1700
DSC_1704
DSC_1711
DSC_1717
DSC_1723
DSC_1727
DSC_1736
DSC_1741
DSC_1742
DSC_1744
DSC_1747
DSC_1751
DSC_1758
DSC_1763
DSC_1773
DSC_1775
DSC_1776
DSC_1777
DSC_1780
DSC_1781