Празник на народното творчество

   Нашето училище работи по проект „Твоят час” на МОН. BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1". Една от целите на проекта е да се преодолеят образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене. Също и включването на по-голям брой ученици в извънкласни дейности и мероприятия, превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците и др. Във връзка с това в нашето училище се създадоха 12 клуба по интереси и един за преодоляване на обучителните трудности.

   След приключване на дейностите по проекта, като резултат учениците трябва да повишат мотивацията си за учене, да преодолеят обучителните затруднения и чрез извънкласните дейности да осмислят свободното си време. Програмата предвижда и часове за работа с родители и публични изяви.

   Това бе и поводът учениците от II в клас да организират „Празник на народното творчество”. В него участваха и учениците от клуб „Чета лесно, пиша правилно” и клуб „Предприемачество”. Инициативата бе на ръководителите на клубовете г-жа Евелина Димитрова и г-жа Даниела Бекова. Тържеството премина в духа на народния фолклор, учениците драматизираха откъси от известни народни приказки с поуки, пяха народни песни и представиха народните инструменти кавал, гайда, тамбура, гъдулка и тъпан. А от клуба по предприемачество представиха презентация за различните професии, която учениците бяха направили с помощта на госпожата в часовете по предприемачество.

Накрая всички се почерпиха с вкусна питка със сирене и си пожелаха весело и забавно лято.

Празникът бе заснет и излъчен от кабелната телевизия в града.            

 

18901826
18926923
18927239
DSC_2705
DSC_2706
DSC_2710
DSC_2712
DSC_2713
DSC_2716
DSC_2717
DSC_2721
DSC_2724
DSC_2727
DSC_2728
DSC_2729
DSC_2730
DSC_2732
DSC_2733
DSC_2734
DSC_2736
DSC_2737
DSC_2738
DSC_2739
DSC_2742
DSC_2743
DSC_2744
DSC_2745
DSC_2747
DSC_2748
DSC_2750
DSC_2755
DSC_2759
IMG_1679
IMG_1681